Spelproblem har samband med ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar. Spelproblem bidrar till skadeverkningar för individ och närstående men också stora kostnader på samhällsnivå.

Spelproblem ger stora samhällskostnader (spelprevention.se)

På spelprevention.se finns kunskap om skadeverkningar av spel om pengar och spelproblem. Där finns också information om hur närstående påverkas.

spelprevention.se

Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en långsiktig befolkningsstudie som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Där finns detaljerad statistisk om ohälsa kopplat till spelproblem. Folkhälsomyndigheten ansvarar för studien som genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Swelogs