Undersökningen European Web Survey on Drugs riktar sig till dig som använder eller har använt narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna.

European Web Survey on Drugs

Undersökningen genomförs även i andra europeiska länder. Resultaten kommer användas för att studera skillnader och likheter i narkotikaanvändningen i Europa. Undersökningen kan också visa hur restriktionerna under covid-19 har påverkat användningen av narkotika.

Undersökning avslutad

Nu är omgången av undersökningen 2021 avslutad. Under de åtta veckor som den var öppen svarade fler än 50 000 personer i Europa på enkäten i sin helhet. Sverige bidrog med närmare 6 000 slutförda enkäter. Det var näst flest slutförda enkäter av de cirka 30 länder som deltog. Vi vill tacka alla som har medverkat genom att sprida och delta i undersökningen.

Har du frågor om den europeiska webbundersökningen om narkotika? Du hittar svar på de vanligaste frågorna här.