Den 19–20 februari 2020 hölls den tredje globala trafiksäkerhetskonferensen i Stockholm. Konferensen anordnas av Sverige i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO). Ministerdelegationer från fler än 80 länder deltog.

Dagen innan höll Folkhälsomyndigheten tillsammans med Polismyndigheten och Socialstyrelsen seminariet Samverkan för att förhindra alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall i trafiken.

SMADIT är ett exempel på samverkan

Fokus för seminariet var samverkan mellan olika samhällsaktörer såsom polis, regioner, kommuner och nationella myndigheter, för att förebygga trafikolyckor orsakade av alkohol- och narkotikaanvändning samt hjälpa personer och familjer som behöver vård och stöd. Ett exempel på sådan samverkan är Sveriges arbete med SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken.

Koppling till globala mål för hållbar utveckling

Seminariet uppmärksammade även hur arbetet med SMADIT kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. Mål 3 om god hälsa och välbefinnande har delmål som särskilt påverkas av arbetssättet:

  • 3.6: Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.
  • 3.5: Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Frågor och filmer från seminariet

De här frågeställningarna behandlades under seminariet:

  • Hur kan rutinerna för att testa avhållsamhet från alkohol och droger bidra till att minska trafikolyckorna?
  • Hur kan polis, hälso- och sjukvården och socialtjänsten arbeta tillsammans för att tillgängliggöra evidensbaserad behandling?
  • Hur kan man arbeta förebyggande med trafiken som arena utifrån ett familjeorienterat arbetssätt?

Seminariet avslutades med ett studiebesök i Stockholms SMADIT-lokal, en kombinerad polisstation och vårdinrättning.

Nedan hittar du filmer från presentationerna. Filmerna kommer publiceras inom kort.

Film 1: Introduktion

Anna Bessö, avdelningschef för Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor, Folkhälsomyndigheten.

Film 2: Samarbete mellan nationella aktörer

Linda Brännström, nationell samordning ANDT, Folkhälsomyndigheten och Lisa Lennartsdotter Ermann, nationell samordning SMADIT, Folkhälsomyndigheten.

Film 3: Trafiken som arena för att tillgängliggöra behandling och skydda barn och unga

Lina Pastorek, ANDTS-samordnare, Socialstyrelsen.

Film 4: Lagstiftning, återfallsprevention och barnrättsperspektiv

Ursula Edström, trafikstrateg, Polismyndigheten.

Film 5: Ett internationellt perspektiv på trafiken som arena för att nå människor i behov av vård och stöd och om SMADIT kan överföras till andra länder

Dag Rekve, Världshälsoorganisationen (WHO)

Studiebesök i SMADIT-lokalen i Stockholm

Seminariet avslutades med ett studiebesök i SMADIT-lokalen i Stockholm. Under studiebesöket fick vi steg för steg gå igenom hur det går till när polisen kommer in med en person som misstänks för ratt- eller drograttfylleri.

SMADIT-lokalen är en kombinerad polisstation och vårdinrättning. Lokalen har en dator och ett portabelt bevisinstrument för alkoholutandning (BPA) och toalett med möjlighet att lämna urinprov.

Här förhör polisen den misstänkta. I samma rum tar en sjuksköterska sedan blodprov på den misstänkta och för ett samtal om de eventuella problem som personen har med alkohol eller narkotika. Polisen lämnar rummet när sjuksköterskan pratar med den misstänkta för att samtalet ska bli så bra och motiverande som möjligt. Polisen kan se sjuksköterskan och den misstänkta genom en glasruta till dörren, för att kunna ingripa om det skulle bli nödvändigt.

Personen blir erbjuden en vårdkontakt redan nästa dag för att påbörja behandling. Både vården och polisen erbjuder också kontaktuppgifter till de gratis hjälplinjer som finns i Sverige för problem med alkohol och narkotika. Vägg i vägg med SMADIT-lokalen ligger en beroendemottagning.

Hjälplinjer för problem med alkohol och narkotika