Sedan 2015 har Folkhälsomyndigheten fördelat medel till projekt för att utveckla det förebyggande arbetet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Medel har dels fördelats till utvecklingsprojekt, dels till forskningsuppdrag inom ANDT. Syftet har varit att verka för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området.

Projektbidrag för uppföljning av digitala arbetssätt inom ANDT-området 2021

I 2021 års utlysning kan projektbidrag sökas av olika aktörer som vill
arbeta för ett kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete på framförallt lokal
och regional nivå; ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser och regioner. Temat för årets utlysning är digitala arbetssätt för ANDT-förebyggande arbete.

För dig som vill ansöka

Inspireras av andra projekt

Sedan 2015 har Folkhälsomyndigheten fördelat medel till projekt för att utveckla det förebyggande arbetet inom ANDT-området.

Projekt som har avslutats respektive är pågående.

Ta del av våra kunskapsunderlag

För att stödja det ANDT-förebyggande arbetet i Sverige har delar av utvecklingsmedlen fördelats till forskningsuppdrag. Syftet med detta har varit att ta fram kunskap inom områden där kunskapsluckor identifierats.

Rapporter som har publicerats.