Folkhälsomyndigheten har totalt 5 pågående projekt 2020.

Viktiga datum under året

November 2020 – instruktioner för återrapportering skickas ut

Till projekten som arbetet under 2020: Vi kommer att skicka ut information via e-post om hur ni ska återrapportera era projektmedel för 2020 till den person som ni har angett som kontaktperson för verksamhetsrapportering/slutrapport i er ansökan.
Kom ihåg att börja med återrapporteringen i tid, det ni skriver där baserar vi sedan vår återrapportering till regeringen på. Medel för 2020 ska återrapporteras preliminärt senast den 28 februari 2021. Folkhälsomyndigheten återrapporterar i sin tur verksamhetsåret 2020 till regeringen i slutet av maj 2021.

Mallar och stödmaterial

Den sammanfattande slutrapporten

De projekt som genomför sitt sista projektår ska i samband med återrapporteringen skicka in en sammanfattande slutrapport. Nedan finns en lathund med tips och en mall som man kan utgå från.

Lathund för att skriva en sammanfattande slutrapport (PDF, 219 kB)

Mall för att skriva en sammanfattande slutrapport (Word, 67 kB)

Projektplanering och implementeringsstöd

Bild omslaget till Snabbguide för drogförebyggande arbeteSnabbguide för drogförebyggande arbete

Det finns en snabbguide som kan ge vägledning och praktiska råd i hur man bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. Snabbguiden är en kortversion av manualen European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) som har tagits fram utifrån ett behov av att systematisera och höja kvaliteten i det drogförebyggande arbetet i Europa.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Bild på omslaget till rapporten Från nyhet till vardagsnyttaFrån nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en rapport som handlar om implementering. Rapporten vänder sig till personer som då och då ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa.

Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst