De projekt som beviljades medel under 2020 har samtliga utvärderats av forskare. Det är för att resultat och erfarenheter från projekten ska bli mer användbara och kunna spridas till andra som arbetar inom det ANDT-förebyggande området.

Projektens återredovisningar/slutrapporter kommer att utgöra ett underlag för Folkhälsomyndighetens återredovisning till regeringen i slutet av maj 2021.

Mer om hur du återrapporterar

Mallar och stödmaterial

Nedan finns en lathund med tips och en mall som man kan utgå från.

Lathund för att skriva en sammanfattande slutrapport (PDF, 219 kB)

Mall för att skriva en sammanfattande slutrapport (Word, 67 kB)