Hög alkoholkonsumtion och problem som våldsbrott och skadegörelse förekommer på och i anslutning till fotbollsarenor i samband med matcher, vilket kan leda till upplevd otrygghet. STAD har tillsammans med olika fotbollsföreningar utvecklat metoden Fotboll utan Fylla (FuF), en alkoholpreventiv insats vid idrottsevenemang.

Projektet drivs av IFK Norrköping i samverkan med Norrköpings kommun, Länsstyrelsen Östergötland och STAD.

Bakgrund och syfte

Detta projekt, som drivits av IFK Norrköping i samverkan med Norrköpings kommun och Länsstyrelsen Östergötland och STAD utgår ifrån denna metod och syftar till att identifiera och kartlägga problembilden och berusningsnivåer på Östgötaporten och i Norrköping i samband med fotbollsmatcher.

Resultat och erfarenheter

Ett forskningsteam har intervjuat och samlat in promillenivåer bland 1536 åskådare vid fyra hemmamatcher. Dessutom har personer som spelat kraftigt berusade och observatörer genomfört entrébesök, försök att köpa alkohol på arenan och försök att köpa alkohol utanför arenan vid tre matcher. Resultaten visar att andelen åskådare som hade druckit alkohol var 30 procent och de med en promillehalt i blodet på ett eller mer var fem procent. Det visades också att nekandefrekvensen av kraftigt berusade var låg vid entréerna (tio procent) och på serveringsställena inne på arenan (38 procent), jämfört med serveringsställena utanför arenan (74 procent). För att fortsatt implementera metoden FuF behövs följande insatser; mobilisering av nyckelaktörer och samverkan, utbildning av personal samt förbättrad tillsyn och policyarbete.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 341 kB)

Sammanfattande slutrapport "Fotboll utan fylla" (PDF, 307 kB)