Projektet drivs av Rädda barnens riksförbund i nära samarbete med Region Jämtland Härjedalen.

Bakgrund

Projektet är en metodutveckling av Rädda barnens befintliga projekt Främjad hälsa. Aktuell metod bärs upp av engagerade Hälsoguider med tvärkulturell kompetens som finns spridda i länet och arbetar på deltagarnas modersmål.

Syfte

Projektet syftar till att främja hälsan hos unga vuxna i migration, 18–25 år, i Jämtlands län genom att möta målgruppen i kontinuerliga hälsoträffar. Projektet ska även stötta lokala aktörer som möter målgruppen och stärka deras kapacitet i mötet med unga i migration genom att identifiera och utforma kompetensutvecklingsinsatser.

Arbetssätt

Hälsoguiderna leder hälsoträffarna som genomförs upp till fem gånger med samma grupp unga. Hälsoträffarna är uppdelade i tematiska block som är anpassade efter deltagarnas behov och bakgrund och fokuserar på medskapande samtal om hälsa, vård och psykosocialt välmående samt aktiviteter. I samverkan med lokala aktörer, offentliga och civila, kommer projektet arbeta för en ökad social inkludering och ett hållbart stöd till målgruppen.

Projektet är ett av tre projekt 2018–2019 med målgruppen unga vuxna i migration vars arbete följs upp av en utsedd följeforskare.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 67 kB)