Läs mer i slutrapport: Let’s hear it from the crowd! People do what most people do. Most people don’t do drugs 2019 (PDF, 734 kB)

Projektet drivs av Svensk Live i samverkan med Svensk Live - Unga arrangörsnätverket och Way Out West.

Bakgrund

Svensk Lives medlemmar upplever att antalet besökare påverkade av narkotika har ökat och att insatser hittills har varit inriktade på att stävja akuta symptom. Det saknas metodmaterial och kunskapsbaserade insatser, som är anpassade för musikarrangemang, vilka verkar preventivt och har ett långsiktigt fokus.

Syfte

Att hitta vägar för att arbeta långsiktigt med att påverka normer och värderingar mot narkotika på livemusikevent.

Arbetssätt

Utreda hur det långsiktigt går att bedriva ett förebyggande arbete mot narkotika bland besökare på livemusikevent och hur insatser kan koordineras med befintliga strukturer i preventivt arbete mot narkotika. Under det förberedande året ska projektet inleda ett samarbete med forskare för att säkerställa att projektets metoder är evidensbaserade, hållbara och systematiskt följs upp.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 99 kB)