Projektet drivs av Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk neurovetenskap i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum och Beroendecentrum Stockholm, Stockholm läns sjukvårdsområde.

Bakgrund

Bensodiazepiner är beroendeframkallande, narkotikaklassade läkemedel som främst förskrivs vid ångest och sömnbesvär. Majoriteten av alla recept (70 procent) förskrivs i primärvården. Nationella riktlinjer rekommenderar att bensodiazepiner bör förskrivas med försiktighet och helst inte mer än 30 dagar vid ångest och sömnbesvär. Trots detta står många patienter, särskilt äldre och kvinnor, långvarigt på bensodiazepiner.

Syfte

Projektet består av två studier som i sin tur har varsitt syfte. Den första studien syftar till att utvärdera om en utbildningsintervention kan öka följsamhet till nationella riktlinjer vid förskrivning av bensodiazepiner i primärvården och därmed minska andelen nya användare. Den andra studien kommer att utvärdera ett flerstegsprogram för öka kvaliteten på behandling samt erbjuda nedtrappning av bensodiazepiner. Målet är att hitta ett sätt att minska antalet som står långvarigt på dessa beroendeframkallande läkemedel.

Arbetssätt

Den första studien riktar sig till läkare i primärvården och består av ett utbildningstillfälle samt regelbunden återkoppling av förskrivningen av bensodiazepiner under 12 månader. Den andra studien avser implementera ett flerstegsprogram på interventionsvårdcentraler. Flerstegsprogrammet följer behandlingsrekommendationer från Socialstyrelsen. Studien kommer att följa upp bruk av bensodiazepiner efter 12 månader.

Utvärdering

Den första studien är en klusterrandomiserad kontrollerad studie där vårdcentralerna slumpmässigt väljs till interventionsgrupp eller kontrollgrupp. I studien kommer kvalitetsindikatorer skapas utifrån nationella riktlinjer i samverkan med kvalitetsregistret Primärvårdskvalitet. Kvalitetsindikatorerna kommer att användas för att följa upp förskrivning av bensodiazepiner. Den andra studien kommer att utvärdera om flerstegsprogrammet leder till att fler patienter minskar sitt bruk av bensodiazepiner genom en kohortstudie

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 247 kB)