Projektet drivs av Karlskoga kommun i samverkan med Region Örebro län.

Bakgrund och syfte

Syftet med detta förberedande projekt, som drivits av Karlskoga kommun i samverkan med region Örebro län, har varit att identifiera och förbättra vård- och stödkedjan för patienter och deras anhöriga som drabbas av förgiftningar av beroendeframkallande preparat, samt att även uppmärksamma barnen.

Resultat och erfarenheter

En samverkansgrupp bestående av sakkunniga från akutverksamhet, ambulans, polis, socialtjänst, intensivvårdsavdelning, primärvård, psykiatri och folkhälsa har bildats, i syfte att skapa ett medvetet flöde dem emellan i samband med en förgiftning. Genom förbättrad samverkan kan stödåtgärderna förbättras. Det har under året även etablerats ett forskningssamarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Centrum för psykiatriforskning i syfte att utforma en utvärderingsplan för fortsatt arbete. Forskarna har också varit delaktiga i processen att utveckla en metod för att insamla befintlig statistik tillsammans med samverkansgruppen. Analyser av statistiken har lett fram till att en modifierad insamlingsmetod testats och som har bidragit till ökad kunskap kring förgiftningarnas omfattning och fördelning vid Karlskogas lasarett. Intox-statistiken kan användas för att informera om hur förgiftningar ser ut i olika åldersgrupper, vilka preparat som används m.m.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 244 kB)

Sammanfattande slutrapport Fokus på systematiskt arbetssätt kring intoxer vid akutmottagningar (PDF, 265 kB)