Projektet drivs av Örebro kommun i samverkan med Göteborgs universitet och Högskolan Väst.

Bakgrund

Verksamma i socialtjänsten har upplevt att befintliga föräldrastödsprogram är otillräckliga för föräldrar med barn och ungdomar som befinner sig i risk för att hamna i sammanhang med kriminalitet och droger. Därför började programmet Trygga föräldrar att utvecklas 2016. Trygga föräldrar riktar sig till föräldrar boende i områden med social oro.

Syfte

Utveckling och anpassning av det redan (delvis) utvecklade föräldraskapsprogrammet Trygga föräldrar till föräldrar vars ungdomar (10-20 år) riskerar att hamna i "slutna miljöer" med droger och kriminalitet.

Arbetssätt

Föräldraskapsprogrammet Trygga föräldrar har utformats utifrån lång erfarenhet av att arbeta med såväl universellt som riktat föräldrastöd samt utifrån föräldrars önskemål och behov. Trygga föräldrar består av 10 träffar á 1,5 timme med olika teman vid varje träff. Det förberedande året ska användas till att utveckla och bygga upp en forskningsbaserad programteori för att motivera programmets kärnkomponenter. En utvärderingsplan ska utvecklas liksom en ny ansökan för ett längre projekt med start 2020.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 101 kB)