Bakgrund

En ny lag som gör det möjligt för kommuner att genomföra kontrollköp av folköl och tobak instiftades 2014. Syftet med lagen är att begränsa tillgängligheten till alkohol och tobak för minderåriga genom att möjliggöra för kommunerna att kontrollera näringsidkares efterlevnad av bestämmelserna om ålderskontroll i alkohollagen och tobakslagen. Den lagreglerade tillsynsmetoden kontrollköp har inte utvärderats i Sverige.

Syfte

Utvärderingen ska öka kunskapen om effekterna av den lagreglerade tillsynsmetoden kontrollköp på ålderskontroll vid köp av folköl och tobak och nekande av köp till minderåriga. Även betydelsen av antalet kontrollköp per näringsidkare kommer att undersökas.

Arbetssätt

Kvasiexperimentell design med ett kontrollområde och två interventionsområden. Kommunerna som ingår är medelstora till stora kommuner i Sverige.

Skriv ut informationen (PDF, 218 kB)