Måluppföljning för friluftslivet

En andra måluppföljning av friluftslivspolitiken kommer att genomföras och rapporteras in till Miljödepartementet 2019.

Naturvårdsverket har samordnings- och uppföljningsansvar av de tio målen för friluftspolitiken, och återrapporterar till Miljödepartementet. Folkhälsomyndigheten ansvarar för uppföljningen av mål nio.

I december 2015 gjordes en första redovisning av friluftslivsmålen.

2019 ska politiken och målen följas upp på nytt.

Gå till toppen av sidan