Måluppföljning för friluftslivet

En andra måluppföljning av friluftslivspolitiken kommer att genomföras och rapporteras in till Miljödepartementet 2019.

Naturvårdsverket har samordnings- och uppföljningsansvar av de tio målen för friluftspolitiken, och återrapporterar till Miljödepartementet. Folkhälsomyndigheten ansvarar för uppföljningen av mål nio.

I december 2015 gjordes en första redovisning av friluftslivsmålen, i december 2019 gjordes en andra redovisning.

Gå till toppen av sidan