FaR® är en arbetsmetod som kan användas av hälso- och sjukvården, i samverkan med idrottsrörelsen och friluftslivsorganisationer samt privata aktörer, för att främja fysisk aktivitet.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i när det gäller att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen. Skälet till detta är; att läkare och sjukvårdspersonal har enligt undersökningar hög trovärdighet, att patienter förväntar sig hälsovägledning vid besök och att hälso- och sjukvården når de grupper i samhället som är mest stillasittande.