Under 2014 låg förvaltar- och samordningsansvaret för Ett friskare Sverige på Friskvården i Värmland. Under året genomförde de Ett friskare Sverige under hela oktober månad i syfte att öka möjligheten att sprida arrangemang under en längre tid.

Under månaden registrerades ca 1400 aktiviteter med fokus på att främja goda matvanor och fysisk aktivitet. Totalt har ca 500 arrangörer samverkan kring Ett friskare Sverige 2014.

Aktiviteterna har till stor del riktats till den breda allmänheten, men även till Ett friskare Sveriges primära målgrupper; barn, unga och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under Friskvården i Värmlands arbete med Ett friskare Sverige har nya nätverk kommit till och även nya arrangörer och arenor.