Näringsrekommendationer

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) har publicerats vart åttonde år sedan 1980. Del 1 av den senaste utgåvan, NNR 2012, lanserades i oktober, 2013. NNR fastställer riktlinjer för kostsammansättning och rekommenderade intag av näringsämnen som ligger till grund för de nationella kostrekommendationer i de nordiska länderna. En omfattande genomgång av det aktuella vetenskapliga läget om mat och hälsa ligger till grund för nya NNR.

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) är framtaget av en nordisk expertgrupp och de ges ut av Nordiska Ministerrådet. Livsmedelsverket koordinerar NNR nationellt och ger ut råd om kost, liksom om fysisk aktivitet, i linje med NNR. De viktigaste ändringarna från tidigare rekommendationer är tydligare fokus på helheten i kosten, vilka kostmönster som är hälsosamma samt vilken typ av fett och kolhydrater man bör äta istället för hur mycket.

NNR 2012 kan med stor förenkling, sammanfattas i fem kostråd för friska vuxna

  1. Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.
  2. Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.
  3. Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.
  4. Ät fisk ofta, gärna 3 gånger i veckan.
  5. Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.

Folkhälsomyndighetens arbete inom områdena matvanor och fysisk aktivitet bygger på de rekommendationer och råd som finns i NNR 2012.

Läs mer

Nordic Nutrition Recommendations 2012. Part 1. Summary, principles and use, 5th edition. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2013.

Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity, Nord 2004:13. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2004.

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan