Har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

Dokumentation från seminarium (del 1) och paneldiskussion 18 maj 2015.

Del 1 (35 min)

Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten, inleder dagen och Curt Hagquist, Karlstad universitet, pratar om bland annat trender i Sverige och sociodemografiska skillnader.

Del 2 (16 min)

Peter Salmi, Socialstyrelsen, presenterar utvecklingen av barns och ungas psykiska hälsa över tid baserat på vård- och läkemedelsstatistik.

Del 3 (50 min)

Paneldiskussion med representanter från bland andra Sveriges kommuner och landsting (SKL), BRIS, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor samt Folkhälsomyndigheten.

Gå till toppen av sidan