Detta seminarium är en del i en seminarieserie i afternoon tea-anda kring ökningen av barns och ungas självrapporterade psykiska ohälsa och tänkbara orsaker till detta.

Del 1

Film 1 (23 min): Johanna Ahnquist, Folkhälsomyndigheten, inleder dagen. Viveca Östberg, CHESS talar om ojämlikhet i psykisk ohälsa bland unga.

Del 2

Film 2 (28 min): Maria Corell, Folkhälsomyndigheten redovisar nya resultat från studien Skolbarns hälsovanor med bäring på socioekonomiska villkor och psykisk ohälsa bland tonåringar. Lina Wiklander, Folkhälsomyndigheten berättar om en nygjord kartläggande litteraturöversikt om förklarande mekanismer kring socioekonomiska förutsättningar och psykisk hälsa bland barn och ungdomar.

Del 3

Film 3 (17 min): Fredrik Hjulström, Nordens välfärdscenter berättar om barnfattigdomsprojektet som genomförts på uppdrag av Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté.

Del 4, paneldiskussion

Film 4 (31 min): Diskussion med föreläsare och publik under ledning av moderator Ted Bergdahl.