• Folkhälsomyndighetens ansvar är att ge stöd till landsting, regioner och kommuner när det gäller till exempel smittrisker, hälsoundersökningar och vägledning om hälsoskyddstillsyn av boenden. Folkhälsomyndigheten samverkar med andra myndigheter på nationell, regional och kommunal nivå för att de asylsökande i landet ska få ett bra mottagande.

    Uppdaterad: 2019-01-25 11:27

    Direktlänk till frågan