• Folkhälsomyndigheten är nationell tillsynsvägledande myndighet när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för inomhusmiljö, hygien och objektburen smitta. Det innebär att myndigheten ansvarar för att vägleda kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder om de regler som finns om inomhusmiljön i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Här ingår också alla boenden som Migrationsverket erbjuder asylsökande. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om miljöbalkens regler om inomhusmiljön i Migrationsverkets asylboenden. Folkhälsomyndigheten utför ingen operativ tillsyn, det gör kommunerna.

    Vägledning om Migrationsverkets asylboenden

    Uppdaterad: 2019-01-25 11:28

    Direktlänk till frågan