• Vilket ansvar har Folkhälsomyndigheten för boenden för asylsökande?

    Folkhälsomyndigheten är nationell tillsynsvägledande myndighet när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för inomhusmiljö, hygien och objektburen smitta. Det innebär att myndigheten ansvarar för att vägleda kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder om de regler som finns om inomhusmiljön i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Här ingår också alla boenden som Migrationsverket erbjuder asylsökande. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om miljöbalkens regler om inomhusmiljön i Migrationsverkets asylboenden. Folkhälsomyndigheten utför ingen operativ tillsyn, det gör kommunerna.

    Vägledning om Migrationsverkets asylboenden

    Uppdaterad: 2019-01-25 11:28