• Landstingen ska erbjuda en hälsoundersökning till alla asylsökande och papperslösa, både vuxna och barn. Med papperslös avses här personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, om vistelsen inte är tillfällig.

    Förutsättningen för att landstingen ska erbjuda en hälsoundersökning är att det inte är uppenbart att den inte behövs – exempelvis om en person kommer att lämna Sverige inom kort och det därför inte går att följa upp undersökningen.

    Bestämmelserna om landstingens skyldigheter att erbjuda vård till asylsökande och papperslösa finns i Lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och Lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Bestämmelser om hälsoundersökningar finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. Bestämmelsen om landstingens skyldighet att erbjuda omedelbar vård finns i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

    Uppdaterad: 2019-01-25 11:28

    Direktlänk till frågan