• Varför utförs hälsoundersökning av asylsökande och hur går en sådan till?

    Alla asylsökande ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning av landstinget. Hälsoundersökningen är frivillig och tolk ska anlitas vid behov. Hälsoundersökningen erbjuds för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. I undersökningen ingår individuellt hälsosamtal och vid behov provtagning och kroppsundersökning. Om det framkommer ytterligare vårdbehov som den undersökande vårdgivaren inte kan tillgodose, ska personen remitteras till en annan vårdgivare för vidare medicinsk bedömning eller behandling.

    Uppdaterad: 2019-01-25 11:28