Frågor och svar om flyktingsituationen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om flyktingsituationen, som är relaterade till vårt uppdrag.

  • Vilket ansvar har Folkhälsomyndigheten i flyktingfrågan?

    Folkhälsomyndighetens ansvar är att ge stöd till landsting, regioner och kommuner när det gäller till exempel smittrisker, hälsoundersökningar och vägledning om hälsoskyddstillsyn av boenden. Folkhälsomyndigheten samverkar med andra myndigheter på nationell, regional och kommunal nivå för att de asylsökande i landet ska få ett bra mottagande.

Gå till toppen av sidan