Frågor och svar om flyktingsituationen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om flyktingsituationen, som är relaterade till vårt uppdrag.

  • Vad gäller för asylsökandes och papperslösas rätt till hälso- och sjukvård?

    Landstingens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård är olika omfattande beroende på vilka personer det gäller. Skyldigheten gäller bland annat asylsökande och så kallade papperslösa. Med papperslös avses här personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, om vistelsen inte är tillfällig.

    Asylsökande barn och papperslösa barn under 18 år ska erbjudas fullständig hälso- och sjukvård och tandvård, det vill säga vård av samma omfattning som personer som är bosatta här får.

    Vuxna asylsökande och papperslösa ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård som inte kan anstå. Med det menas vård som inte kan vänta utan att det bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. Dessa personer ska även erbjudas mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

    Alla personer, även de som vistas i landet tillfälligt, ska erbjudas omedelbar (akut) vård.

Gå till toppen av sidan