Socialstyrelsen:
Samlingssida om stödmaterial och information till vård och omsorg

Migrationsverket:
Hälso- och sjukvård för asylsökande

SKL:
Samlingssida om flyktingmottagande och hälso-och sjukvård

Adlongruppen:
Kallelse till hälsoundersökning på olika språk

Stockholm:
Samlingssida om asyl, migration och hälsoundersökningar

Västra Götaland:

Samlingssida om hälsoundersökningar

Riktlinjer för handläggning av magsjuka på asylboende

Gävleborg:
Frågor och svar som också behandlar miljö och hygien på boenden

Skåne:
Frågor och svar

Östergötland:
Frågor och svar

Kronoberg:
Samlingssida för vårdgivare om hälsoundersökningar av asylsökande

Värmland:
MRB-rutin
Asylsökande och flyktingar

Jämtland:
Samlingssida för vårdgivare om asyl- och flyktingfrågor

Halland:
Information till vårdgivare om hälsoundersökning av asylsökande