Socialstyrelsen:
Samlingssida om stödmaterial och information till vård och omsorg

Migrationsverket:
Hälso- och sjukvård för asylsökande

SKL:
Samlingssida om flyktingmottagande och hälso-och sjukvård

Adlongruppen:
Kallelse till hälsoundersökning på olika språk

Stockholm:
Samlingssida om asyl, migration och hälsoundersökningar

Informationsfilm till personal på boenden

Västra Götaland:
Samlingssida om hälsoundersökningar

Riktlinjer för handläggning av magsjuka på asylboende

Gävleborg:
Frågor och svar som också behandlar miljö och hygien på boenden

Skåne:
Frågor och svar

Östergötland:
Frågor och svar

Kronoberg:
Innehåll i hälsoundersökning (smittskyddsfokus)

Kalmar:
Broschyr med samlad info om hälso- och sjukvård till asylsökande (riktad till vården)

Värmland:
MRB-rutin
Asylsökande och flyktingar

Jämtland:
Samlingssida med information

Halland:
Lägesbeskrivning över asyl- och flyktingsituationen (v 3 innehåller länkar till info om sjukdomar)