Folkhälsomyndigheten prioriterar samordning i det nationella kommunikationsarbetet kring hiv och STI-prevention. För samordning av de informationsinsatser som genomförs av landsting och storstadskommuner finns en samverkansgrupp som sammankallas och leds av Folkhälsomyndigheten.

Hiv idag

Under hösten 2015 genomförde Folkhälsomyndigheten en informationsinsats om hiv. Syftet med insatsen Hiv idag var att sprida aktuell kunskap om behandlingen av hiv i Sverige. Behandlingen är idag så effektiv att den sänker virusnivåerna till praktiskt taget noll. Detta gör att smittsamheten blir mycket låg. Insatsen syftade till att minska stigma och diskriminering av personer som lever med hiv.

Inför insatsen skickades information till personal inom hälso-och sjukvård. En särskild sida om hiv skapades av Folkhälsomyndigheten för yrkesverksamma.

Under 2016 fortsätter landsting och kommuner arbetet med att sprida kunskap om hiv idag till hälso- och sjukvården och andra relevanta yrkesgrupper, med stöd av statsanslaget. Folkhälsomyndigheten kommer under hösten att annonsera på internet för att driva trafik till Hividag.se.

Colour of Love

Genom statsanslag finansieras insatsen Colour of Love som samordnas och genomförs av RFSL, RFSL Ungdom och RFSU. Insatsen vänder sig till ungdomar, unga vuxna och män som har sex med män i åldrarna 15-25 år genom uppsökande verksamhet på arenor där unga möts, som till exempel festivaler. De övergripande målen är att öka kunskapen om hiv och STI och säkrare sex och underlätta reflektion kring, samt skapa positiv attityd till säkrare sex. Man delar också ut kondomer och glidmedel. Insatsen besöker årligen nationella arenor och lokala insatser görs i samarbete med kunskapsnätverken för hiv/STI-prevention. Läs mer på Colour of love:s webbplats.

Sentry

Folkhälsomyndigheten ger genom statsanslag ekonomiskt stöd till Sentry. Sentry är en webbaserad informations- och nyhetstjänst för män som har sex med andra män (MSM). Syftet är att tillhandahålla fakta, råd samt ge möjlighet till reflektion kring sexuell hälsa. Sentry drivs av Stockholm Gay Life. Läs mer på Sentry:s webbplats.