Webbaserat metodstöd för samtalsledare

Motiverande samtal om sexuell hälsaMetodstöd för samtalsledare som arbetar med ungdomar och unga vuxna i åldern 15–29 år. Metodstödet syftar till vidareutveckling och kvalitetssäkring inom arbetsområdet sexuell hälsa och hiv/STI-prevention. Det omfattar tre spelfilmer samt tillgång till kvalitetsgranskade och kodade samtal.

Webbinarier

Webbinarier om hälsa och sexualitetWebbinarierna har tidigare sänts live och sedan sparats som dokumentation vilket ger dig möjlighet att titta i efterhand. Syftet med webbsända seminarier är att öka tillgänglighet och fördjupning kring Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag, rapporter och studier.