Anslaget regleras i myndighetensregleringsbrev och avser:

  • statsbidrag till ideella organisationer (verksamhetsbidrag och organisationsbidrag) enligt förordning 2006:93
  • finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning mm.

Anslaget uppgår till totalt 75,5 miljoner kronor. 21 miljoner fördelas till riksorganisationer, 39 miljoner till ideella verksamheter på lokal och regional nivå. Två miljoner fördelas till landsting och storstadskommuner för att stödja hanteringen av bidraget till de regionala och lokala organisationerna. 13,5 miljoner avser Folkhälsomyndigheten arbete med samordning och uppföljning.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att se över hur fördelningen till ideella organisationer på regional och lokal nivå som bedriver hivpreventiv verksamhet bör utformas framöver, det vill säga från 2018 och framåt.

Pressmeddelande regeringen: Långsiktig plan för statsbidrag till hivprevention ska tas fram.

Styrdokument

Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60)