Utifrån uppdraget har Folkhälsomyndigheten beslutat att utlysa medel för hivprevention till regionala och lokala ideella organisationer inför 2018. Ansökan kommer att publiceras på Folkhälsomyndighetens hemsida under v 43. Sista ansökningsdags blir 3 veckor efter utlysning.

Pressmeddelande från regeringen