Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets referensgrupp

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har tillsatt en vetenskaplig referensgrupp till uppdraget om att ta fram förslag på nationella mål med indikatorer samt insatsområden.

Referensgruppen har en rådgivande roll och bidrar med förslag och synpunkter, men har ingen formell beslutsrätt.

Referensgruppen består av följande personer:

  • Penny Bergman, enhetschef perception och design, RISE
  • Johanna Björklund, universitetslektor. Forskar om hållbar mat, Örebro universitet
  • Helena Hansson, professor i livsmedelsproduktion och -ekonomi, Statens lantbruksuniversitet, programchef Mistra food futures
  • Jörgen Larsson, docent. Forskar om hållbar konsumtion, Chalmers tekniska högskola, programchef Mistra sustainable consumption
  • Elin Röös, universitetslektor. Forskar om hållbar matproduktion och -konsumtion, Statens lantbruksuniversitet
  • Liselotte Schäfer Elinder, adjungerad professor i folkhälsovetenskap. Forskar om hälsosamma och hållbara matvanor, Karolinska Institutet, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm