Ett motiverande samtal är patientcentrerat och därmed följsamt, men också målorienterat och innefattar således även ett styrande element. Rådgivaren behöver därför kunskaper inom det område som klienten vill förändra. Det innebär inte att rådgivaren ska besluta åt klienten, men rådgivaren kan vara till hjälp i valet mellan olika alternativ. Om en person vill göra en förändring kan rådgivaren bekräfta personens egna kloka förslag. Ibland behöver även ytterligare kunskap tillföras.

Fakta om levnadsvanornas effekter på hälsan och kännedom om tillgänglig hjälp och stöd kan vara avgörande för ett beslut om förändring. Kännedom om effekter och konsekvenser av ett beteende gör det också lättare att uppmärksamma sådant som är viktigt för den aktuella förändringen och ställa frågor som för samtalet framåt.

Nedan finns länkar till de olika levnadsvaneområden som Folkhälsomyndigheten arbetar med och där Motiverande samtal (MI) kan användas vid beteendeförändring.

Alkohol

Fysisk aktivitet

Matvanor

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Spel

Tobak