Planeringsverktyg

De flesta verksamheter i myndigheter, kommuner, landsting och regioner påverkar människors hälsa. För att styra och följa upp folkhälsan behövs kunskap om människors livsvillkor och hur olika verksamheter påverkar människors hälsa och välbefinnande. Planeringsverktyg inom folkhälsoområdet är viktiga instrument för att styra utvecklingen mot en bättre folkhälsa.

Inom ramen för vårt uppdrag har Folkhälsomyndigheten inom olika områden utvecklat strategiska metoder och verktyg för planering och beslutsfattande.

För att lyckas med implementeringen när nya metoder ska införas finns det några gemensamma grunddrag som bör vara uppfyllda. Dessa grunddrag handlar om att den nya metoden är relevant, har relativa och synliga fördelar, stämmer mer mottagarens värderingar, är enkel att använda, kan testas i liten skala och anpassas till mottagarens behov. Forskning har också visat att om flera insatser för implementering kombineras så leder det till bättre resultat.

Gå till toppen av sidan