Delaktighet

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Att få vara med och påverka utformningen av sin närmiljö kan också ge ett ökat intresse för närområdet hos de som bor i området. Det kan även ge planerare tillgång till kunskap om lokala förhållanden som var barn tycker om att leka, var de upplever obehag, samlingsplatser, med mer. Detta är värdefull kunskap som de annars inte skulle ha kännedom om.

Att få vara med och påverka kan göras genom barnkartor som man får rita i och som också innehåller frågor om utemiljön. Med en karta som underlag kan trygghetsvandringar genomföras och utrustade med en karta, GPS och kamera kan ungdomar få associera kring plats och hälsa i sitt närområde. Dessa aktiviteter bidrar i slutänden till bättre beslutsunderlag för politiker.

Exempel

Barnkartor i GIS (PDF, 196 kB)

Deltagande i planering (PDF, 205 kB)