Folkhälsomyndighetens publikation "Hälsan på spåret" visar exempel på att medellivslängden skiljer sig avsevärt beroende på var man bor utefter en pendeltåg-sträckning i Stockholmsområdet. Vad som påverkar skillnaderna är människornas förutsättningar (allt ifrån genetiska till ekonomiska), områdena i sig (utformning och tillgång till faciliteter och annat utbud), och vilka möjlighet det finns till interaktion (arbetspendling, mötesplatser, med mera).

Exempel:

Socioekonomiska kluster - tandhälsa hos barn (PDF, 174 kB)

Fetmautveckling (PDF, 181 kB)

Cancer (PDF, 102 kB)

Influensa (PDF, 83 kB)