Hälsoutfall

Hälsan är fördelad ojämnt i geografin. Detta innebär att det finns skillnader även inom en region eller kommun.

Folkhälsomyndighetens publikation "Hälsan på spåret" visar exempel på att medellivslängden skiljer sig avsevärt beroende på var man bor utefter en pendeltåg-sträckning i Stockholmsområdet. Vad som påverkar skillnaderna är människornas förutsättningar (allt ifrån genetiska till ekonomiska), områdena i sig (utformning och tillgång till faciliteter och annat utbud), och vilka möjlighet det finns till interaktion (arbetspendling, mötesplatser, med mera).

Exempel:

Socioekonomiska kluster - tandhälsa hos barn (PDF, 174 kB)

Fetmautveckling (PDF, 181 kB)

Cancer (PDF, 102 kB)

Influensa (PDF, 83 kB)