Livsmiljö, trygghet, säkerhet

Goda livsmiljöer är bland annat rena miljöer där människor inte blir utsatta för luftföroreningar, där alla kan ta sig fram utan att vara orolig för att falla eller bli utsatta för överfall. Var dessa miljöer finns i förhållande till människors bostäder, verksamheter av olika slag och där människor rör sig är värdefullt att känna till.

Ett sätt är att på en karta kombinera exempelvis skolor och förskolor med områden där luftföroreningar är höga. Med hjälp av en karta går det också att informera personer med funktionsnedsättning hur långt kommunen har kommit med att åtgärda hinder i trottoarer och liknande.

Andra användningsområden kan vara att kartlägga brottslighet inom olika områden eller att inventera bostadsbeståndet och kombinera detta med befolkningsdata för att se hur tillgången till bra och tillgängliga bostäder ser ut för exempelvis den äldre befolkningen.

Exempel

Inventering av hinder utmed gångstråk (PDF, 152 kB)

Tillgängliga bostäder för äldre (PDF, 272 kB)

Utsläpp av luftföroreningar (PDF, 295 kB)

Säkra skolvägar (PDF, 312 kB)