Tillgänglighet

Avstånd till olika målpunkter har betydelse för hur ofta dessa blir besökta.

Målpunkterna kan exempelvis vara vårdcentraler, systembolag, grönområden, spelautomater eller kiosker. Enligt geografisk teori, så minskar en målpunkt sin dragningskraft med ökat avstånd vilket innebär att ju längre bort en målpunkt finns, desto mindre är sannolikheten att jag beger mig dit. Annat påverkar naturligtvis också, till exempel vilka alternativ som finns, målpunkten i sig och dess egenskaper.

Finns det exempelvis ett attraktivt grönområde i närheten av bostaden och man har möjlighet att besöka detta, främjas fysisk aktivitet samt avkoppling. Att ha nära till en livsmedelsbutik är extra bra för äldre som inte har tillgång bil eller kanske har svårt för att gå. Butiken ger de äldre en anledning att komma ut, röra på sig och samtidigt träffa andra människor.

Omvänt finns det ibland negativa samband mellan hälsa och tillgänglighet. Hög tillgänglighet till spel och alkohol är sådana samband och därför är detta utbud reglerat. Här kan det vara intressant att på en karta få en bild över exempelvis spelautomater som har tillstånd och var de finns lokaliserade i förhållande till befolkningen och dess inkomstnivå. Ett annat exempel är var tobaksförsäljning sker i förhållande till skolors lokalisering.

Exempel

Tillgång till spelautomater (PDF, 137 kB)

Tillgång till kiosker och matställen nära skolor (PDF, 197 kB)

Cykelrestider (PDF, 263 kB)

Tillgänglig service (PDF, 174 kB)