Förnyelse av tillstånd för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel klass 1 So

Det finns möjlighet att göra särskild prövning som är ett kunskapsprov för att förnya sitt tillstånd.

Kunskapsprov för dig som gått utbildningen tidigare

Det är möjligt att förnya sitt tillstånd genom ett kunskapsprov. Detta under förutsättning att du har ett gällande tillstånd.

Kunskapsprovet innebär att du förnyar ditt tillstånd genom att göra ett skriftligt prov på Folkhälsomyndigheten i Solna. För att Folkhälsomyndigheten ska anse att sökanden har tillräcklig kunskap, måste sökanden ha uppnått minst 60 % rätt på skrivningen som genomförs i samband med prövningen. Att ha uppnått minst 60 % rätt på skrivningen är en av flera förutsättningar för att sökanden ska kunna beviljas ett användningstillstånd för tillståndspliktiga bekämpningsmedel.

Det förnyade tillståndet är personligt och gäller i fem år.

Observera att intyg om praktisk erfarenhet och personbevis måste skickas in innan provtillfället, se informationsruta.

Kostnad

5 500 kr exklusive moms, vilket inkluderar studiematerial.

Tid och plats

Kunskapsprov genomförs 11 mars och 20 maj, kl. 12.30–15.00, på Folkhälsomyndigheten i Solna eller i Östersund.

OBS! Antalet platser är begränsat, så "först till kvarn... " gäller. Anmälningsformuläret stängs när platserna är fyllda, eller senast 4 mars respektive 13 maj.

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsprovet här