Förnyelse av tillstånd för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel klass 1 So

Det finns möjlighet att göra prövning som är ett kunskapsprov för att förnya sitt tillstånd.

Kunskapsprov för dig som gått utbildningen tidigare

Det är möjligt att förnya sitt tillstånd genom ett kunskapsprov. Detta under förutsättning att du har ett gällande tillstånd.

Kunskapsprovet innebär att du förnyar ditt tillstånd genom att göra ett skriftligt prov på Folkhälsomyndigheten i Solna eller Östersund. Den som anmäler sig till ett prövningstillfälle kommer att få studiematerial skickat till sig för inläsning på egen hand. För att Folkhälsomyndigheten ska anse att sökanden har tillräcklig kunskap, måste sökanden ha uppnått minst 60 % rätt på skrivningen som genomförs i samband med prövningen.

Det förnyade tillståndet är personligt och gäller i fem år.

När du anmäler dig till en prövning innebär det att du ansöker om att få tillstånd för yrkesmässig användning av biocidprodukter klass 1 So. Följande krävs för att ansökan om användningstillstånd ska beviljas:

  • Ett godkänt resultat på kunskapsprovet,
  • Personbevis och
  • Intyg om praktisk erfarenhet.

Om handlingar inte har inkommit till Folkhälsomyndigheten senast två veckor efter prövningstillfället kan Folkhälsomyndigheten komma att avslå din ansökan om tillstånd.

Kostnad

5 500 kr exklusive moms, vilket inkluderar studiematerial.

Tid och plats

För dig som har 1 So-tillstånd som går ut under året erbjuder vi tre prövningstillfällen under hösten. Första prövningstillfället är 26 augusti, sista anmälningsdagen är 19 augusti.

Anmäl er till prövningstillfället 26 augusti

Personbevis och intyg krävs

Intyg om praktisk erfarenhet och personbevis skickas in till Folkhälsomyndigheten senast två veckor efter prövningen. Skicka gärna med e-post till arbetsgruppen för bekämpningsmedelsutbildning eller vanlig post till

Folkhälsomyndigheten
Bekämpningsmedel
Box 505
831 26 Östersund

Personbevis och intyg krävs

Intyg om praktisk erfarenhet och personbevis skickas in till Folkhälsomyndigheten senast två veckor efter prövningen.  Skicka gärna med e-post till arbetsgruppen för bekämpningsmedelsutbildning

eller vanlig post till

Folkhälsomyndigheten
Bekämpningsmedel
Box 505
831 26 Östersund

Om handlingar inte har inkommit till Folkhälsomyndigheten senast två veckor efter prövningstillfället kan vi komma att avslå din ansökan om tillstånd.

Gå till toppen av sidan