Särskild prövning för dig som gått utbildningen tidigare

Det är möjligt att förnya ditt tillstånd genom en särskild prövning utan att behöva gå en ny utbildning. Detta under förutsättning att du har ett gällande tillstånd, eller att det nyligen har gått ut, och att du kan visa att du aktivt har arbetad med klass1 So-medel under de tre senaste åren. I annat fall behöver du gå en ny kurs.

Särskild prövning innebär att du förnyar ditt tillstånd genom att göra ett skriftligt prov som är webbaserat. Det kan även ske muntligt efter överenskommelse.

Det förnyade tillståndet är personligt och gäller i fem år till. För ytterligare förnyelse krävs det en ny kurs.

Observera att intyg om praktisk erfarenhet och personbevis måste skickas in innan provtillfället, se informationsruta.

Tid och plats

Proven genomförs löpande under året, efter behov. Gör din anmälan nedan så kontaktar vi dig om möjliga provtillfällen.

Kostnad

Avgiften för provet är 1 600 kr exklusive moms.

Anmälan

Anmäl dig till provet här.