Kunskapsprov för dig som gått utbildningen tidigare

Det är möjligt att förnya sitt tillstånd genom ett kunskapsprov utan att behöva gå en ny 1 So- utbildning. Detta under förutsättning att du har ett gällande tillstånd och att du kan visa att du aktivt har arbetat med klass1 So-medel under de tre senaste åren. I annat fall behöver du gå en ny kurs.

Kunskapsprovet innebär att du förnyar ditt tillstånd genom att göra ett skriftligt prov på Folkhälsomyndigheten i Solna.

Det förnyade tillståndet är personligt och gäller i fem år. För ytterligare förnyelse av tillståndet krävs det att man går en ny kurs med godkänt resultat.

Observera att intyg om praktisk erfarenhet och personbevis måste skickas in innan provtillfället, se informationsruta.

Tid och plats

Provet skrivs i anslutning till de 1 So-kurser som anordnas under året. Under våren 2018 finns följande tre skrivningstillfällen:

26 april 8.30–11.00

24 maj 8.30–11.00

15 juni 12.00–14.30

Kostnad

Avgiften för provet är 2 600 kr exklusive moms.

Anmälan

Anmäl dig till provet här