Kunskapsprov för dig som gått utbildningen tidigare

Det är möjligt att förnya sitt tillstånd genom ett kunskapsprov utan att behöva gå en ny 1 So- utbildning. Detta under förutsättning att du har ett gällande tillstånd och att du kan visa att du aktivt har arbetat med klass1 So-medel under de tre senaste åren. I annat fall behöver du gå en ny kurs.

Kunskapsprovet innebär att du förnyar ditt tillstånd genom att göra ett skriftligt prov på Folkhälsomyndigheten i Solna. För att Folkhälsomyndigheten ska anse att sökanden har tillräcklig kunskap, måste sökanden ha uppnått minst 60 % rätt på skrivningen som genomförs i samband med kursen. Att ha uppnått minst 60 % rätt på skrivningen är en av flera förutsättningar för att sökanden ska kunna beviljas ett användningstillstånd för tillståndspliktiga bekämpningsmedel.

Det förnyade tillståndet är personligt och gäller i fem år. För ytterligare förnyelse av tillståndet krävs det att man går en ny kurs med godkänt resultat.

Observera att intyg om praktisk erfarenhet och personbevis måste skickas in innan provtillfället, se informationsruta.

Tid och plats

Kunskapsprovet genomförs på Folkhälsomyndigheten i Solna eller i Östersund vid något av följande två tillfällen:

5 november 12.30–15.00 i Solna/Östersund. Sista anmälningsdag 28 oktober.

3 december 12.30–15.00 i Solna/Östersund. Sista anmälningsdag 25 november.

Kostnad

Avgiften för provet är 2 600 kr exklusive moms.

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsprovet här