Vi bedömer att kvaliteten i digitala prövningar på distans för klass 1 So inte kan ersätta prövningar på plats.

Utbildning för att få tillstånd att använda gaser som hör till bekämpningsmedel klass 1 SoX kommer att hållas tidigast våren 2021.

De personer som har ett tillstånd (1 So/1 SoX) sedan tidigare och önskar förnya detta kan ansöka om ett tidsbegränsat tillstånd här.