Under 2016–2018 kommer Folkhälsomyndigheten att prioritera tillsynsvägledning inom följande områden:

  • buller
  • bassängbad
  • fukt och mikroorganismer
  • Migrationsverkets asylboenden (2016)
  • uppföljning och utvärdering av operativa tillsynen
  • vårdlokaler (från och med 2017).

Prioriteringarna baseras på en omvärldsanalys och vad länsstyrelser och kommuner har uppgett att de har behov av. Planen uppdateras årligen.