Vid problem med för låg eller hög temperatur i en förskola är det bra att från början involvera fastighetsägaren som ofta har ansvaret för uppvärmningssystemet och andra fasta installationer. Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om temperatur inomhus (FOHMFS 2014:17) och ger också mer utförlig information i handboken Temperatur inomhus.

Barn inte en temperaturkänslig grupp

Både för hög och för låg temperatur kan orsaka problem i inomhusmiljön och besvär för dem som vistas där. Barn är inte en känslig grupp när det gäller inomhustemperaturen. De är oftast aktiva och rörliga och har som grupp inte särskilda problem med sin temperaturreglering. Det kan ändå vara viktigt att tänka på drag och golvtemperatur, speciellt på småbarnsavdelningar där många av barnen vistas på eller nära golvet en stor del av dagen.