Projektet är avslutat men det nätverk av europeiska myndigheter och nationella forskningsinstitutioner som bildades har levt vidare med representanter för forskning och myndigheter. Förutom Folkhälsomyndigheten, som gick med 2014, deltar även Naturvårdsverket i nätverket från Sveriges sida. ERA-ENVHEALTH anordnar i samband med sina årsmöten en konferens för utbyte av information och kunskap. Tema liksom vem som ansvarar för att arrangera konferensen varierar.

ERA-ENVHEALTH network

ERA-ENVHEALTH Open Conference

Den 7 oktober 2020 arrangerade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket ERA-ENVHEALTH:s årliga konferens, denna gång digitalt. Temat var "Multiple exposures and equity in environmental health - an integrated approach for sustainable development".

Konferensen sändes från en studio i Stockholm med både medverkande och deltagare på länk. Programmet presenterade pågående forskning och policyarbete om samtidig exponering för miljöfaktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande, med ett särskilt fokus på jämlik hälsa.

Nyhetsbrev och konferenser

Nätverket publicerar nyhetsbrev där det bland annat finns att läsa om tidigare konferenser som anordnats inom nätverket:

  • Januari 2021 (kommande) innehåller en rapport från 2020 års digitala konferens: Multiple exposures and equity in environmental health, arrangerad av Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.
  • December 2019 innehåller en rapport från 2019 års konferens "Circular economy" arrangerad av ANSES, Paris.
    The 2019 ERA-ENVHEALTH open conference
  • Januari 2019 innehåller en rapport från 2018 års konferens på temat Considering vulnerable groups in policy, research and risk communication", arrangerad av UBA i Berlin.
    The 2018 ERA-ENVHEALTH open conference
  • April 2018 innehåller en rapport från 2017 års konferens på temat "Linking environmental and epidemiological data in contaminated areas" anordnad av International Centre for advanced study in environment, ecosystem and human health, CISAS Project i Palermo.
    The 2017 ERA-ENVHEALTH open conference

Ytterligare nyhetsbrev

ERA-ENVHEALTH:s webbplats.