Ett EU-nätverk för miljörelaterad hälsa

Med stöd av sjunde ramprogrammet inom EU initierades 2008 en europeisk multicenterstudie, ERA-ENVHEALTH i syfte att ta fram forskningsbaserat stöd för utformning av policies på miljöhälsoområdet.

Projektet är avslutat men det nätverk av europeiska myndigheter och nationella forskningsinstitutioner som bildades har levt vidare med representanter för forskning och myndigheter. Förutom Folkhälsomyndigheten, som gick med 2014, deltar även Naturvårdsverket i nätverket från Sveriges sida. ERA-ENVHEALTH anordnar i samband med sina årsmöten en konferens för utbyte av information och kunskap. Tema liksom vem som ansvarar för att arrangera konferensen varierar.

ERA-ENVHEALTH Open Conference

Den 7 oktober 2020 arrangerar Folkhälsomyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket ERA-ENVHEALTHs konferens på temat: "Multiple exposures in environmental health - an integrated approach for equity and sustainable development".

Konferensen kommer att presentera pågående forskning och policyarbete om samtidig exponering för miljöfaktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande, med ett särskilt fokus på jämlik hälsa. Läs mer om konferensen i vårt kalendarium.

Nyhetsbrev och konferenser

Nätverket publicerar nyhetsbrev där det bl a finns att läsa om tidigare konferenser som anordnats inom nätverket:

  • Konferens: Samtidig exponering inom miljörelaterad hälsa – ett helhetsperspektiv för jämlikhet och hållbar utveckling
    Folkhälsomyndigheten arrangerar tillsammans med Naturvårdsverket 2020 års Open Conference inom EU-nätverket ERA-ENVHEALTH.
  • December 2019 innehåller en rapport från 2019 års konferens "Circular economy" arrangerad av ANSES, Paris.
  • Januari 2019 innehåller en rapport från 2018 års konferens på temat Considering vulnerable groups in policy, research and risk communication", arrangerad av UBA i Berlin.
  • April 2018 innehåller en rapport från 2017 års konferens på temat "Linking environmental and epidemiological data in contaminated areas" anordnad av International Centre for advanced study in environment, ecosystem and human health, CISAS Project i Palermo.

Ytterligare nyhetsbrev finns att läsa på ERA-ENVHEALTHs hemsida.

Gå till toppen av sidan