Projektets syfte

Syftet med INHERIT har varit att identifiera sektorsövergripande insatser och projekt för en mer hållbar framtid, det vill säga initiativ som både skyddar miljön, förbättrar vår hälsa och bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

Projektet INHERIT (Intersectoral Health and Environment Research for Innovation) har undersökt hur boendemiljö, fysisk aktivitet och livsmedelskonsumtion samspelar med miljö, hälsa och jämlikhet. Det storskaliga initiativet ingår i ramprogrammet HORIZON 2020 och har samordnats av EuroHealthNet. Projektet har samlat experter från hälso- och miljösektorerna men även från andra sektorer, där t.ex. tekniksektorn ingår. Projektet har tagit fram underlag till beslutsfattare samt identifierat goda exempel på insatser och interventioner som kan påverka vårt beteende och samtidigt skapa vinster på flera plan och inom olika områden.

Effektiva insatser för en mer jämlik och hållbar framtid

Ett hundratal goda exempel på insatser för miljö, hälsa och jämlikhet har sammanställts av INHERIT i en databas.

INHERIT database

Exemplen visar på insatser som stimulerar en beteendeförändring som gynnar miljön, främjar fysisk aktivitet och livsmedelskonsumtion. De flesta insatser som skyddar miljön främjar också vår hälsa och minskar ojämlikhet i hälsa. För att dra nytta av dessa kombinerade fördelar behöver effektiva sektorsövergripande insatser utvecklas.

Insatser som kan främja en jämlik hälsa och en miljömässigt hållbar livsstil beskrivs i en rapport från INHERIT:

Exploring triple-win solutions for living, moving and consuming that encourage behavioural change, protect the environment, promote health and health equity.

Övriga resultat och verktyg som tagit fram inom projektet kommer inom kort presenteras här, men finns även att läsa om på INHERIT:s webbplats

INHERIT