Övervakningen av miljöfaktorer görs genom att uppskatta människors exponering för hälsofarliga ämnen i den omgivande miljön, genom att mäta markörer för människors exponering samt genom att utföra analyser som kopplar samman miljöexponering och hälsoproblem.

HÄMI samordnas av Naturvårdsverket. I referensgruppen ingår förutom Naturvårdsverket även Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Länsstyrelserna. Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet IMM är datavärd för programmet.

HÄMI hos Naturvårdsverket
HÄMI hos Institutet för miljömedicin