Folkhälsomyndigheten och de andra myndigheterna som är representerade i Miljömålsrådet har ett uppdrag att på olika sätt bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden, med syftet att öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Lista med gemensamma åtgärder

Miljömålsrådet presenterar årligen de åtgärder som myndigheterna ska genomföra i samverkan för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Folkhälsomyndigheten deltar i flera samverkansåtgärder som drivs av andra myndigheter och har drivansvar för en av de gemensamma åtgärderna på listan för år 2017. Det är Hälsa som drivkraft i miljömålsarbetet och för hållbar utveckling. Närmare beskrivning av samverkansåtgärderna finns på Miljömålsrådets sida på miljömålsportalen.

Hälsa som drivkraft i miljömålsarbetet och för hållbar utveckling

Folkhälsomyndigheten driver en åtgärd inom ramen för Miljömålsrådet i samverkan med ett antal aktörer som arbetar med miljömålsaspekter med direkt eller indirekt påverkan på folkhälsa, där miljömålsarbetet kan ha en positiv inverkan på jämlikhet i hälsa. Åtgärden innefattar ett forum för diskussion, utbyte av idéer och av aktuella frågor och aktiviteter. Fjorton statliga myndigheter samt SKR (tidigare SKL) deltar i åtgärden. En målsättning är att tillsammans identifiera de samhälleliga förutsättningar som krävs för att öka takten i miljömålsarbetet, där hälsa kan utgöra en viktig drivkraft för förändring.

Enskild lista med åtgärder

Enligt uppdraget att bistå Miljömålsrådet ska också Folkhälsomyndigheten presentera en enskild lista med åtgärder som myndigheten avser att genomföra och som bidrar till att öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Folkhälsomyndighetens åtgärdslista för 2017 (PDF, 130 kB)

Folkhälsomyndighetens åtgärdslista för 2018 (PDF, 129 kB)

Relaterade sidor

Miljömålsrådet på miljömålsportalen

Miljömålsportalen