Rapport om miljöföroreningar och hälsa från The Lancet Commission

Miljöföroreningar dödar fler människor i världen varje år än krig, rökning, hungersnöd eller sjukdomar som aids, malaria eller tuberkulos, visar en ny internationell studie.

De flesta av dödsfallen sker i hjärtsjukdomar, stroke och lungcancer. De kopplas till luftföroreningar som orsakas av främst kolkraftproduktion och fordonstrafik, men också markföroreningar på grund av kemisk industri och gruvdrift.

Under 2015 dog nio miljoner som en följd av föroreningar, och Indien toppar statistiken med drygt 2,5 miljoner dödsfall. I procent av det totala antalet dödsfall i ett land toppar Bangladesh med 26,6 procent.

Också i andra länder med en snabb ekonomisk utveckling som Pakistan, Kina, Bangladesh, Madagaskar och Kenya är antalet offer högt. Totalt i hela världen uppskattas omkring 55 miljoner dö av föroreningar varje år.

– Kopplingen mellan miljöföroreningar och fattigdom är mycket tydlig. Och att få bukt med föroreningarna kan bidra till att minska omfånget av andra problem så som klimatförändringar och undernäring, säger Ernesto Sanchez-Triana, expert på miljöfrågor på Världsbanken.

De ekonomiska konsekvenserna på grund av kostnader för produktionsbortfall och sjukvård blir samtidigt höga, påpekar författarna till rapporten.
Studien har publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet, och har gjorts med stöd av FN och Världsbanken.

The Lancet Commission on pollution and health