Rapporten är en beskrivning av hälsoeffekterna av klimatförändringar globalt samt efterlevnaden av Parisavtalet och dess effekter. Rapporten, som är den första i en serie årsrapporter, bekräftar Lancet-kommissionens tidigare bild om att mänsklig klimatpåverkan kan underminera 50 år av framsteg inom området hälsa. Rapportens författare konstaterar att utmaningarna är större än man tidigare trott, men understryker samtidigt att om åtgärder vidtas som motverkar klimatförändringar och negativa hälsoeffekter så kan klimatutmaningarna bli en stor möjlighet för folkhälsa global.

Läs rapporten här: The Lancet countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health