Under 2015 dog nio miljoner som en följd av föroreningar, och Indien toppar statistiken med drygt 2,5 miljoner dödsfall. I procent av det totala antalet dödsfall i ett land toppar Bangladesh med 26,6 procent. Totalt i hela världen uppskattas omkring 55 miljoner dö av föroreningar varje år.

De flesta av dödsfallen sker i hjärtsjukdomar, stroke och lungcancer. De kopplas till luftföroreningar som orsakas av främst kolkraftproduktion och fordonstrafik, men också markföroreningar på grund av kemisk industri och gruvdrift. Kopplingen mellan miljöföroreningar och fattigdom är tydlig, och att få bukt med föroreningarna kan bidra till att minska omfånget av andra problem så som klimatförändringar och undernäring.

Läs rapporten här: The Lancet Commission on pollution and health