EU:s miljöbyrå - Rapport om ojämlikhet i miljörelaterad hälsa

Rapport från EU:s miljöbyrå om ojämlikhet i miljörelaterad hälsa: luftföroreningar, buller och extrema temperaturer.

Denna rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) beskriver hur Europas sårbara grupper fortfarande påverkas oproportionerligt mycket av miljörelaterade hälsorisker från luftföroreningar, buller och extrema temperaturer, trots de insatser och framgångar som gjorts i Europas miljöarbete generellt.

Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan