En betydande del av sjukdomsbördan i Europa tillskrivs miljöfaktorer till följd av mänsklig aktivitet, såsom luftföroreningar, buller och effekter av klimatförändringen. Sjukdomsbördan är dock inte jämt fördelad i befolkningen, utan det är oftast de mest utsatta som drabbas värst. Denna rapport beskriver tillståndet och fördelningen av miljörelaterad hälsa i Europa, vikten av hälsofrämjande miljöer och möjligheter till synergier i arbetet med miljö och hälsa.